Why Should I be a Member?

Gıda üretimi, hizmeti ile tüketici sağlığını ilgilendiren tüm kurum, kuruluşlar ve bu alanda çalışan uzmanlar GGD’ye üye olabilirler. Gıda Güvenliği Derneği üyeliği ile sağlanan avantajlar;

  • Gıda Güvenliği Kongrelerine indirimli katılım
  • Aylık toplantılar gerçekleştiren Sektör Komiteleri ile sorunların tespiti ve çözümlerine yönelik çalışmaların yürütülmesi.
  • Duyuru hizmetleri
  • Mevzuat çalışmaları; Tarım ve Orman Bakanlığında ortak görüşlerin iletilmesi, gerektiğinde lobi faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Kitap yayınlarından ücretsiz faydalanma
  • Üye toplantılarına ücretsiz katılım
  • Organizasyonlara ücretsiz veya indirimli katılım
  • Eğitimlere indirimli katılım imkanı