About TFSA

About TFSA

Gıda Güvenliği Derneği, 2004 yılında KalDer bünyesinde geliştirilen “Temiz Mutfak” projesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra gıda güvenliğinin önemine inanan kurucu üyelerin bir araya gelmesi sonucunda kurulmuştur.

Vizyonumuz

Ülkemizde gıda güvenliği bilincinin geliştirilmesinde üretimden tüketime yön verici, organize edici, yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunan lider kurum olmak.

Misyonumuz

  • Gıda sektöründe çalışan büyük küçük tüm şirketleri, kişi ve kurumları gıda güvenliği ortak paydası altında toplamak
  • Gıda Güvenliği kavramının, tüm toplumda benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Kendini geliştirmek isteyen kuruluşlar için bir başvuru merkezi olmak
  • Tüketicinin en etkin ve itici güç olduğunun bilincinde olarak, tüketicinin eğitilmesini ve bu yolla güvenli gıdayı talep etmesini sağlamak
  • Devlet, Üretici, Tüketici üçgeninde taraflar arası bir kurum olarak benimsenmek
  • Ülke çapında iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasını çeşitli yollarla teşvik etmek
  • Ulusal ve uluslar arası düzeyde ilgili taraflarla işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, projeler geliştirmek
  • Ülkemizde standart dışı ve kayıt dışı üretimin yarattığı haksız rekabeti önleyici çalışmalar yaparak ulusal rekabet gücümüzün gelişmesine katkıda bulunmaktır.

TARİHÇE

Dernek Fikrinin Gelişimi ve Derneğin Kurulması